{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": "" }
{ "type": "gtmStart" }

Yeni Üyelere Özel Enza Ürünlerinde Sepette 100 TL İndirim!

Seçili Halı ve Aydınlatma Ürünlerinde %15 İndirime Ek İkinci Ürüne %50 İndirim!

Seçili ürünlerde 59.900 TL'ye 5.000 TL İndirim!

79.900 TL'ye 7.000 TL, 99.900 TL'ye 10.000 TL İndirim!

750 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Bedava!

Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları

YATAŞ ORGANİZASYON İLETİŞİM GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ONLINE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM KOŞULLARI

Madde 1.    Taraflar İşbu Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Online Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları (kısaca “Sözleşme”) www.enzahome.com.tr uzantılı web sitesinin ve buna bağlı tüm uygulamaların (kısaca “Site”) tüm haklarının sahibi olan Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (kısaca “Yataş”) ile kimlik ve iletişim bilgilerini işbu Sözleşme’nin kabulü öncesinde sisteme tanımlamış olan veya tanımlamamış olsa dahi Site’den ürün satın alan Müşteri arasındadır.

Madde 2.    Sözleşme’nin Konusu İşbu Sözleşme’nin konusu Yataş’ın sahibi olduğu platform üzerinden ürün satın alma imkanının sağlanması ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Müşteri, Site'ye Müşteri olarak veya Müşteri olmaksızın Site’den alışveriş yapması halinde, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 3.    Yataş’nın Hakları

3.1.     Yataş, güvenlik nedeniyle Müşteri’nin Site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve/veya gerekli gördüğünde, Site'den uzaklaştırma, Müşterilik dondurma, Müşterilik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.

3.2.     Yataş, önceden Müşteri’ye bildirimde bulunmaksızın Site'nin biçim ve içeriğini kısmen ve/veya tamamen değiştirebileceği gibi, Site'nin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir ve/veya alan adını kapatabilir.

3.3.     Yataş, dilediği zamanda ve/veya sebep göstermeksizin, önceden Müşteri'ye bilgi vermeksizin Site'de sunduğu hizmetlerin kapsam ve/veya çeşitlerini değiştirebileceği gibi, Site'de sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.

3.4.     Yataş, Sözleşme’de belirtilen iş ve/veya işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet, satış şartları ve/veya işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Müşteri’ler işbu değişiklikleri kabul ettiklerini, bu değişikliklere uygun davranacaklarını şimdiden kabul ve beyan ederler.

3.5.     İşbu Sözleşme Yataş ürün satışı için herhangi bir taahhüt içermez. Müşteri, bu ve sair nedenlerle Yataş’dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.

3.6.     Yataş’nın Müşteri’nin Site’ye üye olması halinde üyeliği tek taraflı olarak durdurma, sona erdirme ve/veya iptal etme hakkı mevcuttur. Müşteri bu hususta herhangi bir itiraz hakkının mevcut olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7.     Yataş, 6698 sayılı Kanun hükümleri uyarınca aydınlatma yükümlülüğü ve gerekmesi halinde rıza alma yükümlüklerini yerine getirmek ve sair güvenlik önlemlerine uymak şartıyla kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, satış ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Müşteri'nin kimlik, adres, iletişim ve site kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri işleyebilir. Ayrıca Yataş bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir.

3.8.     Yataş sisteminde satışa sunulan ürünlerin ve hizmetlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Yataş’ya aittir. 

3.9.     Yataş, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

3.10.   Müşteri tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Yataş tarafından link verilmiş ise bu Yataş’nın verilen linklerin yöneldiği internet sitelerini desteklemek amacıyla verilmiş olduğu anlamında yorumlanamaz veya Yataş tarafından söz konusu internet sitesi veya içeriğine yönelik herhangi bir beyan veya garanti verildiği şeklinde kabul edilemez. Bu şekilde erişilen siteler, dosyalar ve içerikler ile ilgili Yataş hiçbir sorumluluk kabul etmez. 

Madde 4.    Müşteri’nin Yükümlülükleri

4.1.     Müşteri üye olmak isterse üyeliği, Site’de belirtilen üyelik prosedürünün yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. Müşteri, üye olmakla, işbu Sözleşme hükümlerini, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Yataş tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

4.2.     Müşteri, işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, ödeme bilgileri, adres ve/veya iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal yazılı olarak Yataş’a ileteceğini, eksik, güncel olmayan ve/veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve/veya zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. Yataş’a bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.

4.3.     Müşteri, üye olması halinde madde 4.2’de yer alan bilgilere ek olarak üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal yazılı olarak Yataş’a ileteceğini, siparişlerinin vermiş olduğu bilgilere uygun olarak düzenleneceğini, bilgilerin eksik ve/veya yanlış olarak belirtmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlar her türlü hukuki uyuşmazlık ve/veya zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. Yataş’a bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.

4.4.     Müşteri, Site’de belirtilen hizmetlerden faydalanırken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz ve benzeri eylemlerde bulunmayacağını, siyasi ve/veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer Müşteri'leri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi ve/veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve Site'de verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını, aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

4.5.     Müşteri, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.

4.6.     Müşteri, Site'yi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre ve benzeri bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde Yataş’ın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

4.7.     Müşteri, hileli davranışlarda bulunmayacağını, Site'nin güvenlik mekanizmasına müdahale etmeyeceğini aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve Yataş’ın uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını taahhüt eder.

4.8.     Müşteri, üye olması halinde sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka Müşterilerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve/veya kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını, aksi durumun Yataş tarafından tespit edilmesi halinde üyeliğinin ve teslim edilmemiş siparişlerinin iptal edilebileceğini ve doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

4.9.     Müşteri, Site'ye, zararlı program, yazılım, kod ve/veya benzeri materyal göndermeyeceğini veya paylaşmayacağını, Site'nin ve diğer Müşterilerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.

4.10.   Müşteri, işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri ve Site’ye üye olması halinde üyelik hesabını üçüncü kişilere devredemez. 

4.11.   Müşteri, başkalarının Site’yi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve Site’nin veya Site’yi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.

4.12.   Müşteri’nin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya Site’den edindiği bilgiler sebebiyle veya Site’ye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan Yataş sorumlu değildir.

4.13.   Müşteri, Site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım ve/veya araç kullanmayacağını, Site’ye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.1.14.   Müşteri, Site üzerinden satın alınan ürünlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

4.15.   Müşteri, Site üzerinden gerçekleştirdiği siparişi iptal etmek istemesi halinde bu talebini kendisine belirtilecek şekilde siparişin verilmiş olduğu saatten itibaren en geç 24 (yirmi dört) saat içerisinde bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. [EHB1] Teslim edilen ürünlerin iadesinde Ön Bilgilendirme Metni, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

4.16.    Müşteri, Site üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.17.   Müşteri, farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla üyelik hesabı açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple üyelikten çıkarılan, üyeliği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Siteye girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla üyelik hesabı açtığının, Yataş tarafından tespit edilmesi halinde, Yataş’ın, bu kişinin tüm üyelik hesapları, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.

Madde 5.    Ödeme ile İlgili Koşullar

5.1.     Müşteri, satın alacağı ürünlerin ücretini kredi kartı veya havale/EFT ile ödeyebilir. 

5.2.     Müşteri, satın alınan ürünlerin bedellerinin seçilen ödeme aracı ile ödemek zorunda olduğunu aksi takdirde hizmetlerin kendisine teslim edilmeyeceğini kabul eder. 

5.3.     Müşteri, online ödeme yöntemi sırasında verilecek kart bilgilerinin doğruluğundan sorumlu olup, Yataş’ın ödemeyi, kendi adı ve hesabına tahsil ettiğini bildiğini ve satış ilişkisinin kendisi ile Yataş arasında kurulmuş olacağını bildiğini kabul ve beyan eder. 

5.4.     Online ödeme yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Online ödeme yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura siparişi alan Yataş tarafından düzenlenir.

Madde 6.    Kişisel Verilerin Gizliliği ve Ticari Elektronik İleti

6.1.        Yataş, Müşteri’nin adı-soyadı, adresi, telefon numarası, kredi kartı bilgileri vb. Müşteri’yi tanımlamaya yönelik her türlü kişisel veriyi 6698 sayılı Kanun hükümleri uyarınca aydınlatma yükümlülüğü ve gerekmesi halinde rıza alma yükümlüklerini yerine getirmek ve sair güvenlik önlemlerine uymak şartıyla toplama, saklama, aktarma gibi her türlü işleme işlemini yapmaya yetkilidir.

6.2.     Yataş, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. 

6.3.     Yataş’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site'ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Yataş’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

6.4.     Yataş sunucularında toplanan bu bilgiler, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında belirlenen amaçlar için kullanılacaktır. 

6.5.     Kişisel bilgiler içermeyen istatistiksel veriler Yataş çalışanları, iş ortakları gibi ifa yardımcıları ile paylaşılabilir.

6.6.     Müşteri bilgileri, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. 

6.7.     Müşteri, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını, verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin düzeltilmesini, silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini, aykırı olarak işlenmiş ise zararın giderilmesini her zaman talep edebilir ve bilgi alabilir. 

6.8.     Müşteri, işbu Sözleşme’yi kabul ederek, Yataş’nın “Gizlilik ve Güvenlik Politikası” ve “Kişisel Verilerin Korunması Politikası” bölümünü de okuduğunu ve anladığını kabul eder. 

6.9.     Müşteri, izin vermesi halinde aynı zamanda Yataş’nın indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar dahil olmak üzere her türlü ticari elektronik veri, ses ve görüntü içerikli iletilerin telefon, çağrı merkezi, otomatik arama, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak iletebileceğini kabul ve beyan eder.

Madde 7.    Fikri Mülkiyet Hakları

7.1.     Site’nin sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu Site’deki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve/veya veriler Yataş’a veya sözleşme yoluyla Yataş’a lisans verenlere aittir. Müşteri, Yataş’ın yazılı onayı olmadan, doğrudan ve/veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde Site’nin içeriğini dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez ve/veya başka bir şekilde kullanamaz ve/veya başkasının Site'nin hizmetlerine erişmesine ve/veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, Yataş’ın uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Yataş’dan talep edilen her türlü tazminat tutarını, Müşteri, Yataş’a derhal ödemekle sorumlu olacaktır.

7.2.     Yataş’ın, Site hizmetleri, Site bilgileri, Site'nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site'nin ticari markaları, Site'nin ticari görünümü ve/veya Site'ye ilişkin her türlü maddi ve/veya fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve/veya şahsi hakları, ticari bilgi ve/veya know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

7.3.     Site’de yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve/veya tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.

7.4.     Site içeriğine, tasarımına ve/veya yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve/veya kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.

7.5.     Müşteri’ler Site'nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve mevcut ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Müşteri’ye ait olup Yataş’ın rücu hakkı saklıdır.

Madde 8.    Sorumluluk

8.1.     Müşteri, Site’de sunulan/yayınlanan bilgi ve/veya hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve/veya internet arızaları, elektrik kesintisi ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda Yataş gerek satış başlamadan önce, gerek satış esnasında veya satış yapılmış olsa dahi Müşteri’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve/veya sebep göstermeksizin satışı durdurmaya ve/veya sona erdirmeye ve/veya iptal etmeye yetkilidir. Müşteri bu nedenlerle Yataş’dan hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez.

8.2.     Yataş hizmetin hatasız olacağını veya sürekli sağlanacağını veya hizmetin virüs ve diğer zararlı unsurlardan arınmış olduğunu garanti etmemektedir.

8.3.     Yataş’ın ağır kusuru veya kastı haricinde, Müşteri’nin doğrudan ve/veya dolaylı zararlarından sorumluluğu bulunmamaktadır.

Madde 9.    Sözleşme’nin Feshi

9.1.     Müşteri'nin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri ve/veya tamamına kısmen ve/veya tamamen aykırı davranması durumunda Yataş, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve/veya gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi feshederek Site’ye üye olmuşsa Müşteri'nin üyeliğini iptal edebilir ve Müşteri'nin Site’den aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Müşteri Yataş’dan hiçbir hak ve/veya talepte bulunamaz. Yataş’ın doğmuş/doğacak her türlü zararını Müşteri’den talep etmeye yetkilidir. 

9.2.     Taraflar, işbu Sözleşme’yi dilediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshederek Müşteri Site’ye üye olmuşsa üyeliği iptal etmeye yetkilidir. Bu takdirde Müşteri haksız, yersiz, sebepsiz, mehilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek Yataş’dan hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve unvan altında herhangi bir ödeme talep edemez.

Madde 10.    Sözleşme’nin Süresi

İşbu Sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve Yataş’ın veya Müşteri’nin üyeliğini iptal etmesi ve/veya Müşteri tarafından verilen siparişin iptal edilmesi ve/veya Müşteri tarafından verilen siparişin sorunsuz bir şekilde teslim edilmesi ve/veya Site’de sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Madde 11.    Muhtelif Hükümler

11.1.     Müşteri, Sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, satış ile ilgili hususların, üye olması halinde üyeliğinin iptalinin, işbu Sözleşme’nin feshinin, sona erdirilmesinin ve benzeri her türlü bildirimin işlemler esnasına belirttiği e-posta adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-posta ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin Yataş tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin Müşteri’ye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından Yataş sorumlu değildir.

11.2.     İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

11.3.     Yataş’ın Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez, feragat anlamı taşımaz. 

11.4.     İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıkların çözümü hususunda İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkilendirilmiştir.

11.5.     Müşteri Site’de yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Müşteri, Sözleşme’nin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.

ASİSTAN