{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": "" }
{ "type": "gtmStart" }

Yeni Üyelere Özel Enza Ürünlerinde Sepette 100 TL İndirim!

Seçili ürünlerde 69.900 TL'ye 5.000 TL İndirim!

89.900 TL'ye 7.000 TL, 109.900 TL'ye 10.000 TL İndirim!

750 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Bedava!

aydinlatma-metni

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ


İLETİŞİM MERKEZİ GELEN ARAMALAR KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


 (“Aydınlatma Metni”) 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Yataş”) tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) uyarınca aşağıda belirtilen kapsamda işlenecektir. 1. İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, görüşme boyunca alınan ses kaydınız ve görüşme içerisinde belirtmiş olduğunuz diğer kişisel verileriniz işlenmektedir. Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir: • Arayan kişiye doğru hitap edebilmek,


 • Aramanın teyidi,


 • İşlem güvenliği,


 • İleride doğabilecek olan uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi,


 • Talep, öneri, memnuniyet, şikâyet, itiraz gibi bildirimlerin kayıt altına alınarak incelenmesi ve gerektiğinde yanıtlanması ile hizmet kalitesi takibi,


 • Hukuki güvenliğin sağlanması,


 • Sipariş yönetimi


 • Kanuni hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,


 • Satış sonrası destek hizmeti operasyonlarının yapılması,


 • Ürün veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,


 • Müşteri ilişkileri yönetimi,


 • Şirket tarafından yürütülen satış süreçlerine ilişkin ticari faaliyetlerin gerçekleşmesi için ilgili birimlerce işlenmesi.

  1. Telefon Görüşmeleri Kaydı Faaliyetinin Toplama Yöntemi, Yasal Dayanağı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, santral sistemi vasıtasıyla ve sadece operatörle yapacağınız sözlü görüşme sırasındaki ses kaydı yoluyla dijital ortamda toplanmakta ve saklanmaktadır.


Kişisel verileriniz, Kanun’un m. 5/2-(f) bendinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” 1. Santral Ses Kaydı Sonucunda Elde Edilen Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Kimlere Aktarılacağı

Toplanan kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan amaçlar kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir. Yataş mevzuata uygun olarak yetkili kamu kurumlarına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir. (Örneğin, bir olayın soruşturulması sırasında savcılığın veya hâkimin yazılı talebi ile.) Bununla birlikte ses kaydı verileriniz teknik destek ihtiyacı sebebiyle hizmet alınan 3. Taraf özel tüzel kişiliğe aktarılmaktadır.


Söz konusu kişisel verileriniz yukarıda sayılan durumlar haricinde 3. kişilerle paylaşılmaz ve yurt dışına aktarılmaz.


Santral Ses Kaydı sonucunda elde edilen bilgilere sınırlı sayıda çalışanın erişimi bulunmaktadır. 1. Santral Ses Kaydı Sonucunda Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi

Kayda alınan kişisel veriler yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Yataş Santral Ses Kaydı ile elde edilen kişisel verilerin saklanma süreleri 3 aydır. 1. Santral Ses Kaydı Sonucunda Elde Edilen Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi

Yataş işbu Politika ’da konu edinilen kişisel verileri, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Yataş tarafından re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. 1. Veri Sahibinin Hakları

Yataş işbu Politika’ya uygun başvuruları etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.


Yataş Kanun’un “ilgili kişinin” haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veri sorumlusuna iletir.


Yargıtay Başkanlığı başvurusuna konu olabilecek bütün bilgi veya belgeleri, bilgi edinme hakkının kullanımını kolaylaştıracak şekilde ve kısa zamanda cevaplandırmak için alternatif yollar sunmaktadır.


Kişisel veri sahibinin haklarında yer alan haklara ilişkin talebini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak Yataş’a iletmesi durumunda, Kurum ulaştığı tarihten itibaren talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.


 


Kişisel veri sahibinin başvurusuna Kurum yazılı olarak cevap verecek ise on sayfaya kadar ücret alınmayacak ancak on sayfasının üzerindeki her sayfa için Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtildiği şekilde 1 Türk Lirası işlem ücreti alabilecektir.


 


Veri Sorumlusu
:
Yataş Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş.


E-posta
:
kvkk.basvuru@yatas.com.tr


KEP
:
yatasas@has01.kep.tr


Adres
:
Yalı Mah. Kadir Sok. No:14 Kartal/İstanbul

 

ASİSTAN